ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเอกชน อีกหนึ่งทางเลือกดีๆ ของผู้สูงวัยติดเตียง

อายุที่เพิ่มขึ้นเป็นอีกปัจจัยเสี่ยงของการป่วยติดเตียง เนื่องจากร่างกายเสื่อมโทรมลง และมีโรคที่สะสมมาเป็นเวลานาน เมื่อผู้สูงอายุมีอาการป่วยติดเตียงจะส่งผลกระทบให้ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองได้ จำเป็นต้องอาศัยผู้ดูแล  ในขณะเดียวกัน ญาติที่ต้องทำหน้าที่อาจเกิด “ภาวะหมดไฟในผู้ดูแลผู้ป่วย (Caregiver Burnout)” ได้ กล่าวคือ มีอาการเครียดเรื้อรัง ซึมเศร้า หรือสุขภาพทรุดจนไม่สามารถทำหน้าที่ต่อไปได้ กรณีนี้สามารถส่งผลเสียต่อทั้งผู้ป่วยและตัวผู้ดูแลได้ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเอกชน จึงเข้ามาเป็นอีกทางเลือกที่มอบสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีให้กับทั้งตัวคุณเองและคนที่คุณรัก สิ่งที่ควรใส่ใจเป็นพิเศษเมื่อดูแลผู้ป่วยติดเตียง ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง มีสิ่งที่จำเป็นต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ ดังนี้ ความสะอาด: ควรดูแลการชำระล้างร่างกาย การขับถ่าย และสุขภาพช่องปากให้สะอาด รวมถึง ดูแลสภาพแวดล้อมห้องนอนให้มีอากาศถ่ายเท เพื่อป้องกันการติดเชื้อ แผลกดทับ: …

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเอกชน อีกหนึ่งทางเลือกดีๆ ของผู้สูงวัยติดเตียง Read More